Com a pastisseria tradicional catalana, disposem d’un pastís per cada diada i es pot dir que hi ha una diada a celebrar cada mes de l’any.